Asset Publisher Asset Publisher

Owocowy karmnik w Młynkach

Blisko trzydzieści gatunków drzew i krzewów owocowych posadzono w Młynkach niedaleko Wejherowa - leśnicy kontynuują niecodzienny projekt.

Derenie, porzeczki czy stare odmiany jabłoni to tylko niektóre gatunki roślin, jakie zostały posadzone w naturalnym karmniku. W sumie użyto ponad dwustu sadzonek rodzimych gatunków. To kontynuacja akcji rozpoczętej w ubiegłym roku.

Rok temu w okolicach Gołębiewa powstało pierwsze tego typu miejsce, swoisty naturalny karmnik, z którego korzystają ptaki oraz zapylacze. Na wielu krzewach widać już dojrzałe owoce, więc nasz karmnik przyda się zwierzętom także zimą - mówi nadleśniczy Janusz Mikoś.

Malownicze Młynki zyskały nie tylko rodzime krzewy i drzewa owocowe. Wybudowano również 4 nowe wiaty oraz wyremontowano miejsca ogniskowe.

Obserwujemy, że coraz więcej osób relaksuje się wśród tych pięknych stawów. Dlatego postanowiliśmy wymienić stare wiaty na zupełnie nowe drewniane zadaszenia. Jest to idealne miejsce na rodzinny piknik - dodaje Mikoś.

Stworzenie Owocowego Karmnika w Młynkach zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

„Rewaloryzacja terenów zielonych i kierunkowanie ruchu turystycznego w Młynkach”

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl)

koszt kwalifikowany zadania: 56 751,52 PLN

Dofinansowane w formie dotacji WFOŚiGW: 14 000,00 PLN

Opis zadania: Projekt zakładał posadzenie kilkuset okazów rodzimych drzew i krzewów owocowych oraz remont infrastruktury turystycznej na terenie śródleśnej polany w Młynkach koło Gniewowa, w leśnictwie Wyspowo, w północnej części Nadleśnictwa Gdańsk. Prace dotyczące sadzenia roślin obejmowały przygotowanie gleby, wytypowanie, zakup oraz posadzenie okazów reprezentujących 23 rodzime gatunki drzew i krzewów owocowych. Okazy sadzone były grupami na obrzeżach polany, jako uzupełnienie dawnego sadu po istniejącym w przeszłości siedlisku oraz w pobliżu 4 zbiorników  wodnych. W ramach remontu infrastruktury turystycznej wymieniono 4 drewniane wiaty, wymieniono również słupki wygradzające teren parkingu dla samochodów oraz barierki przy zbiornikach.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu dostępne jest:

resources-to-get