Asset Publisher Asset Publisher

Kierowco, uważaj na żaby!

Płazy właśnie rozpoczęły wędrówkę przez trójmiejskie drogi. Celem ich marszu są miejsca, w których będą mogły się rozmnażać. Wiele z nich zginie pod kołami samochodów. Dlatego leśnicy pomogą płazom w bezpiecznym dotarciu do celu.

Z łąk i lasów migrują tysiące żab, ropuch i traszek. Zwierzęta zmierzają do stawów, gdzie będą się rozmnażać. Żeby dojść do celu, muszą przedostać się przez ruchliwe ulice. Mimo starań kierowców by omijać płazy, wiele z nich ginie pod kołami samochodów.

Na jednej z takich migracyjnych tras, półkilometrowym odcinku ulicy Spacerowej w Gdańsku, postawiliśmy osłony zatrzymujące płazy. Leśnicy zbierają zwierzęta i przenoszą bezpiecznie na drugą stronę ulicy w pobliże stawów małej retencji leśnej ­­­– mówi nadleśniczy dr inż. Janusz Mikoś.

Przy osłonach, co kila metrów, wkopane zostały pojemniki, do których wpadają wędrujące płazy. Ich kontrole prowadzone są trzy razy dziennie. Po każdej kontroli leśnicy przenoszą płazy do pobliskich stawów. Dzięki tej akcji wiele żab, ropuch i traszek uniknie śmierci pod kołami samochodów.

W ten sposób w ubiegłym roku uratowano setki żab, ropuch i traszek.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!