Asset Publisher Asset Publisher

NOWATORSKI PROJEKT BUDYNKU W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO zostanie zrealizowany

Nagradzany projekt drewnianego budynku edukacyjnego dla Leśnego Ogrodu Botanicznego wreszcie zrealizowany. Nadleśnictwo Gdańsk podpisało umowę na realizację inwestycji. Kompleks obiektów przypominających wiejską zagrodę z charakterystyczną czarną elewacją, powstanie w ciągu dwóch lat. Koszt inwestycji realizowanej ze środków Nadleśnictwa Gdańsk i funduszu leśnego Lasów Państwowych wyniesie 6 750 240,00 zł brutto.

Obiekt będzie składał się m.in. z sali wystawowej, pomieszczenia administracyjnego i sali integracyjnej dla odwiedzających. Całość została spięta charakterystycznym ogrodzeniem, tworzącym kameralne dziedzińce.

Budynek zostanie zbudowany w całości z drewna,  w technologii tzw. drewna klejonego krzyżowo (ang. CLT). Ta technologia jest odpowiedzią na zmianę klimatu związaną z globalnym ociepleniem. Tradycyjna technologia oparta na betonie, jest poważnym emitentem C02, który odpowiada za wzrost globalnej temperatury. Natomiast drewno powstające w procesie fotosyntezy pochłania dwutlenek węgla, a budynki wykonane z tego ekologicznego surowca są naturalnym, zamkniętym zbiornikiem tego gazu cieplarnianego.  Co ciekawe, drewno klejone krzyżowo ma wytrzymałość porównywalną do stali i wyższą od niej ognioodporność, przy zachowaniu doskonałych warunków termicznych.

Projekt na budynek został wybrany w drodze ogólnopolskiego konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Gdańsk, pod patronatem Oddziału Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Polskich. Projekt został również nagrodzony I nagrodą w V edycji konkursu "Zmień wizję w projekt" oraz I nagrodą XI edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego.

Dla nas, jako architektów konkurs był okazją do twórczego rozwinięcia założeń, towarzyszących nam od początku działalności, których celem jest architektura samowystarczalna, zrównoważona energetycznie, bezpieczna dla ludzi i środowiska, w którym żyjemy i pięknie wpisująca się w otaczającą nas przestrzeń krajobrazową – wspominają architekci Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis.

Wykonawcą jest konsorcjum firm TB.INWEST Sp. z o.o. Sp.k. (lider) i  Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński (partner),  termin realizacji 30.11.2022r, łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 321 m2.

Nowy budynek to nowe możliwości edukacyjne i promocyjne Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” w Gdyni i Lasów Państwowych. Zwłaszcza w przypadku trudnej pogody, stary budynek edukacyjny był zdecydowanie niewystarczający. W 2019 roku z różnorakiej oferty edukacyjnej LOB Marszewo korzystało ok. 10 000 osób.