Aktualności

Wiata „Kominek Borodziej” jest jednym z piękniejszych miejsc w leśnictwie Sopot. Jej położenie w sercu sopockiego lasu gwarantuje ciszę, spokój oraz prywatność odwiedzającym ją gościom a jednocześnie zapewnia swobodny dojazd z każdego rejonu Trójmiasta i okolic. Najdogodniejszą trasą będzie ta wiodąca przez ul. Spacerową i Gołębiewską, która to prowadzi do wydzielonego miejsca parkingowego mogącego pomieścić ok. 30 samochodów.

Wydarzenia

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia b.r. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy otaczające Trójmiasto są lasami gospodarczymi, pozyskuje się tu prawie 100 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym".