Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności


Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce -plik do pobrania

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Gdańsk

Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Gdańsk:
Kategoria 1.1 obszary chronione
Kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego
Kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie
Kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
Kategoria 4.1 lasy wodochronne
Kategoria 4.2 lasy glebochronne
Kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Ewelina Sobańska

tel. 58 667 42 54

Osoby lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczeniem powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Eweliny Sobańskiej

 tel. 58 667 42 54 e-mail: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl