Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja w lasach

Zwiększamy możliwości retencyjne oraz przeciwdziałamy powodzi i suszy w lesie odtwarzając stawy w Oliwie i na Cedronie nieopodal Wejherowa.

Nadleśnictwo Gdańsk wzięło udział w projekcie "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" ubiegającym się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przedsięwzięciu uczestniczy 190 nadleśnictw z całego kraju. Na naszym terenie zrealizowaliśmy dwa zadania: "Zbiorniki małej retencji na Potoku Rynarzewskim" oraz "Odtworzenie stawów śródleśnych w dolinie Cedronu". Zbiorniki z pierwszego zadania znajdują się Gdańsku Oliwie, nieopodal ul. Spacerowej. Odtworzyliśmy ciąg stawów, które funkcjonowały do połowy XX wieku. Działanie takie jest spowodowane koniecznością wyrównania przepływów w cieku, które ulegają znacznym wahaniom z powodu sprowadzenia do potoku wód opadowych z ul. Spacerowej oraz z terenu Centrum Handlowego Osowa. Drugie z zadań dotyczyło przywrócenia pierwotnych funkcji zbiornikowi umiejscowionemu na niewielkim dopływie rzeki Cedron, który stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczającego miasto Wejherowo przed wylewami potoku.

Zgodnie z wymogami POIiŚ nadleśnictwo wdrożyło osobny regulamin realizacji zamówień w ramach projektu o wartości wyłączającej je spod ustawy Prawo zamówień publicznych. Tekst regulaminu wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Staw w dolinie Cedronu

Resources to get


Woda to życie. Nadleśnictwo odtworzyło stawy w Gdańsku

Rekordowy odłów na odtworzonych przez nadleśnictwo stawach w Gdańsku - Oliwie: 5 gatunków chronionych nietoperzy.

Dwa lata temu Nadleśnictwo Gdańsk odtworzyło pięć zbiorników wodnych na potoku Rynarzewskim, przy ulicy Spacerowej w Gdańsku-Oliwie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", który został dofinansowany przez Unię Europejską.

Na potoku Rynarzewskim  w leśnictwie Renuszewo nadleśnictwo odtworzyło pięć stawów, które łącznie gromadzą 3580 m3 wody.

Zbiorniki zabezpieczają tereny zurbanizowane przed powodzią oraz wpływają na wzrost różnorodności biologicznej Stały się miejscem bytowania ptaków oraz żab, a także żerowania nietoperzy. W sierpniu tego roku Akademickie Koło Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" prowadziło badania nietoperzy na odtworzonych zbiornikach wodnych. Wyniki okazały się zaskakujące. Jak piszą na jednym z portali społecznościowych uczestniczy odłowów: „Podsumowując jedne z bardziej udanych odłowów w historii naszej działalności-23 nietoperze w tym: mroczki późne, nocki rude, gacek brunatny oraz borowiaczki (7!) i mroczek posrebrzany!".

Wszystkie występujące w Polsce nietoperze są objęte ochroną gatunkową. Można je zaliczyć do naszych sprzymierzeńców, ponieważ te owadożerne ssaki w dużej mierze żywią się komarami. Między bajki należy włożyć stwierdzenie, że nietoperze wkręcają się we włosy.