Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Nadleśnictwa Gdańsk wyznaczono dwa obszary chronionego krajobrazu. Pierwszy położony jest w dolinie Strzyży, a drugi na Wyspie Sobieszewskiej.

fot. Bogusław Nieznalski