Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Prawdopodobnie najmłodszy ogród botaniczny w kraju, prowadzi bezpłatne zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup, przede wszystkim uczniów szkół podstawowych.

  • Atrakcyjne położenie w pobliżu Gdyni Chyloni (m.in. możliwy dojazd ZKM ze stacji Gdynia Chylonia)
  •  Kolekcje drzew, krzewów i roślin zielnych - oznaczonych i opisanych w czytelny sposób.
  • Bogate wyposażenie edukacyjne, możliwość prowadzenia zajęć samodzielnie lub przez leśnika - edukatora.
  • Obiekt całoroczny

Dowiedz się więcej, zarezerwuj zajęcia na stronie LOB Marszewo

Ogród powstał dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wyposażenie ogrodu zostało sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Cele działalności ogrodu:

  1. Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych
  2. Prowadzenie dokumentacji kolekcji roślin
  3. Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony przyrody
  4. Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym
  5. Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym
  6. współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.