Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Wykonuje się w nich jedynie zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu ochronę cenny składników przyrody, dla których utworzono rezerwat. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk znajduje się 11 rezerwatów przyrody:

 •     "Ptasi Raj"- faunistyczny o pow. 198 ha,
 •     "Źródliska w Dolinie Ewy" - leśny o pow. 12 ha,
 •     "Zajęcze Wzgórze"- leśny - o pow. 12 ha,
 •     "Kacze Łęgi"- leśny - o pow. 25 ha,
 •     "Cisowa" - leśny - o pow. 25 ha,
 •     "Lewice" - torfowiskowy - o pow. 23 ha,
 •     "Gałęźna Góra"- leśny - o pow. 34 ha,
 •     "Pełcznica" - wodny - o pow. 56,60 ha
 •     "Wąwóz Huzarów" - leśny - o pow. 2,80 ha
 •     "Łęg nad Swelinią" - leśny - o pow. 13,40 ha
 •     "Dolina Strzyży" - leśny - o pow.38,52 (+ 39,31 ha otuliny)

Rezerwat przyrody "Kacze Łęgi", fot. Bogusław Nieznalski


Czy wycinamy drzewa w rezerwatach przyrody?

Odpowiedź brzmi tak ale... nie jest to związane z gospodarką leśną.

Bezpieczeństwo ludzi to podstawa. Na całym administrowanym przez nas terenie staramy się wycinać martwe drzewa, które stoją wzdłuż leśnych dróg i stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie. Ta zasada odnosi się również do rezerwatów przyrody. Przed przystąpieniem do prac eliminujących zagrożenie, w przypadku wspomnianych terenów chronionych, najczęściej spotykamy się w danym rezerwacie z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i wspólnie podejmujemy ostateczną decyzję. Ścięte drzewa zostawiamy w rezerwacie do naturalnego rozkładu, chyba że plan ochrony rezerwatu przyrody zakłada inaczej. Zdarza się, że dany gatunek drzewa nie jest pożądany, ponieważ został sztucznie wprowadzony przez człowieka, nie jest zgodny z siedliskiem i wyrządza znaczne szkody np. świerk pospolity, którego igły zakwaszają glebę.

Wspólna wizja w terenie z przedstawicielem RDOŚ w Gdańsku.

Drugim powodem wycinki drzew w niektórych rezerwatach jest ochrona tego, co najcenniejsze. Rezerwaty powstają w celu ochrony konkretnych komponentów przyrody. Jeżeli coś zagraża przedmiotowi ochrony, to podejmuj się działania zapobiegawcze, wskazane w planach ochrony.

Drzewo które stwarzało zagrożenie dla spacerowiczów.Rezerwat przyrody "Ptasi Raj" (fot. K. Mruk).

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk znajduje się 11 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni: 420,79 ha. W tym roku wycięliśmy w nich kilkanaście drzew zagrażających zdrowiu i życiu osób poruszających się udostępnionymi drogami.