Asset Publisher Asset Publisher

200 tysięcy dębów, recykling i krzaki.

Niemal 200 tysięcy dębów oraz 100 tysięcy innych gatunków drzew posadzą w tym roku trójmiejscy leśnicy. Kilkakrotnie więcej buków obsieje się w sposób naturalny.

Drzewa posadzone zostaną w miejsce wyciętych wcześniej, dojrzałych drzew. Leśnicy naśladują w ten sposób naturalne procesy przyrodnicze, dostarczając ponadto na rynek surowiec drzewny. Drewno pozyskane w lasach trójmiejskich w co najmniej 20% ogrzewa okoliczne domy (kominki), pozostała część w większości jest sprzedawana na transparentnych aukcjach internetowych.

Wielkość polan na których sadzi się drzewka związana jest ściśle z ...glebą. Na ubogich sadzi się raczej sosnę, która potrzebuje dużo słońca, wycięta wcześniej polana musi być większa. Dęby rosną na żyźniejszej glebie, w młodości nie przepadają za nadmiarem światła i tzw. gniazda dębowe (tak leśnicy określają śródleśne, małe polany) muszą być stosunkowo niewielkie.

Młode sadzonki wymagają ochrony przed apetytem saren i jeleni, ale także przed wydeptywaniem przez spacerowiczów. Dlatego grodzi się je specjalną leśną siatką. W tym roku potrzeba jej ponad 25 kilometrów! Siatki nie trzeba będzie jednak kupować - została już zdjęta z powierzchni, na których dęby i inne gatunki na tyle urosły, że nie potrzebują specjalnej ochrony.

Wysoki udział drzewostanów które obsiewają się w sposób naturalny, charakterystyczny dla nadleśnictwa Gdańsk, nie jest typowy dla Polski, gdzie dominują zdecydowanie drzewka sadzone przez człowieka. Związane jest to z wysoką żyznością gleb i dużym udziałem ekspansywnych lasów bukowych.

Z puntu widzenia przyrodniczego wysoki udział drzewostanów naturalnego pochodzenia to bardzo pozytywne zjawisko. Niestety, kępy liściastych młodników z naturalnego obsiewu, będące cennym schronieniem dla wielu zwierząt i otaczane troską przez leśników, przez wielu spacerowiczów odbierane są negatywnie jako "krzaki".

Poprawność i zgodność ze sztuką gospodarki leśnej nadleśnictwa potwierdzana jest przez międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC, które podlegają cyklicznym  kontrolom, również przez zagranicznych inspektorów.

Jak co roku leśnicy przewidują akcję otwartego dla wszystkich sadzenia drzew. Przewidywany termin: 29 marca, miejsce - Lasy Oliwskie. Szczegóły wkrótce.