Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Obszary chronionego krajobrazu położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Obszary chronionego krajobrazu położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Nadleśnictwa Gdańsk wyznaczono dwa obszary chronionego krajobrazu. Pierwszy położony jest w dolinie Strzyży, a drugi na Wyspie Sobieszewskiej.

fot. Bogusław Nieznalski