Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia w zakresie poszukiwania zaginionych osób.

Policjanci z Gdyni zorganizowali ćwiczenia w zakresie poszukiwania zaginionych osób, współpracując z Nadleśnictwem z Gdańska, Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Ochotniczą Strażą Pożarną . Tego typu inicjatywy pozwalają na doskonalenie procedur i rozwijanie umiejętności, które procentują w przypadku rzeczywistych poszukiwań osób, których życie jest zagrożone.

22 maja policjanci z Gdyni przeprowadzili ćwiczenia terenowe w zakresie poszukiwania zaginionych osób. Wspólnie z Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną na terenie lasu Nadleśnictwa Gdańsk na Marszewie, policjanci strażacy, służba leśna oraz wspomniani ratownicy doskonalili współpracę w tym zakresie. Ćwiczenia zakładały fizyczne poszukiwania osób. W tym celu został wyznaczony pozorant, którego organizatorzy rozmieścili na terenie lasu. W sztabie przeprowadzono odprawę, podzielono uczestników na zespoły, które następnie rozpoczęły poszukiwania w wyznaczonych rejonach. Na miejscu zorganizowano sztab, w którym pracowali koordynatorzy z każdej ze służb. Na bieżąco obserwowali oni położenie zespołów i zbierali informacje o postępach. W działaniach wykorzystano aplikację, drona, psy służbowe oraz kłady. Po zakończeniu ćwiczeń przyszedł czas na podsumowanie i ocenę procedur oraz zastosowanej taktyki działań.

Tego typu inicjatywy w znaczący sposób rozwijają umiejętności osób, które zajmują się poszukiwaniami zaginionych osób. Ćwiczenia umożliwiają doskonalenie procedur, a także pozwalają na lepsze koordynowanie i współdziałanie policjantów oraz pozostałych instytucji w przypadku rzeczywistych akcji poszukiwawczych. Oczywiste jest, że w sytuacji zaginięcia osoby, nabyte umiejętności oddziałują na skuteczność i szybkość działań, co wprost wpływa na skuteczne odnalezienie człowieka, którego życie może być zagrożone.