Lista aktualności Lista aktualności

Dbamy o dzikie zapylacze - nowe aleje drzew miodo- i owocodajnych

W 2021 r. Nadleśnictwo Gdańsk zrealizowało projekt pn.:

"Dbamy o dzikie zapylacze – nowe aleje drzew miododajnych i owocodajnych w Nadleśnictwie Gdańsk"

Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2021).

koszt kwalifikowany zadania (brutto): 56 038,48 PLN

Dofinansowane w formie dotacji WFOŚiGW: 36 200,86 PLN (udział środków WFOŚiGW 64,60%).

Opis zadania:

Projekt zakładał poprawę warunków życia dzikich owadów zapylających w wybranych enklawach w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Gdańsk poprzez wzbogacenie ich bazy pokarmowej. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez posadzenie alei rodzimych gatunków drzew miodo- i owocodajnych.

W ramach niniejszego projektu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w leśnictwach: Sopot, Wyspowo, Kamień oraz na granicy leśnictw Biała i Marianowo posadzono ogółem 6 alei drzew. Trzy z nich (Sopot 1, Wyspowo 1 oraz Biała/Marianowo) to aleje lipowe, jedna (Wyspowo 2) to aleja jaworowa, a pozostałe dwie (Sopot 2 i Kamień) utworzono z okazów dzikiej jabłoni, gruszy i jarzębu pospolitego.

Aleje w Wyspowie zostały posadzone wspólnie z pracownikami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji tu