Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie "Akcji Karmnik" w Leśnym Ogrodzie Botanicznym

Z końcem lutego skończył się kolejny sezon "Akcji Karmnik" w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”. Akcja ta prowadzona jest dzięki współpracy z ornitologami z Fundacji Akcja Bałtycka. Znamy już podsumowanie tego sezonu.

"Akcja Karmnik", czyli ogólnopolski Projektu Zimowego Obrączkowania Ptaków, organizowana jest w różnych miejscach corocznie od 2006 r. W LOB „Marszewo” gościliśmy ornitologów po raz piąty! Do tej pory spotkania i obrączkowania odbywały się w niedzielne poranki. Ogród był dostępny dla zwiedzających, a oprócz obserwowania ornitologów przy pracy, można było wziąć udział w warsztatach i skorzystać z ogniska. Tym razem, z powodu pandemii, zmuszeni byliśmy zrezygnować z udziału gości, a odłowy odbywały się w piątki.

Obrączkowanie ptaków to podstawowy sposób zbierania danych ornitologicznych. Jest bezpieczny dla ptaków. Obrączki są odpowiednio dobrane wielkością i ciężarem do gatunku ptaka i nie utrudniają mu dalszego funkcjonowania, a samo obrączkowanie wykonywane jest wyłącznie przez licencjonowanych obrączkarzy. Zebrane w ten sposób informacje są wprowadzane do bazy danych i są podstawą do dalszych badań naukowych. Każda obrączka ma unikalny numer zawierający informację o kraju obrączkowania. Dzięki temu, po odczytaniu i przesłaniu informacji zwrotnej, możemy się dowiedzieć, dokąd dany ptak do nas trafił, w jakiej był kondycji i co się z nim stało.

W trakcie każdego sezonu, co dwa tygodnie od grudnia do końca lutego, przed wschodem słońca, przy karniku rozstawiane są specjalne sieci ornitologiczne. Następnie, przez pięć kolejnych godzin, sieci są regularnie sprawdzane. Złapane ptaki są obrączkowane lub tylko „spisywane”, jeśli posiadają już obrączkę. Zbierane są także podstawowe dane biometryczne (długość i formuła skrzydła, długość ogona), badane jest „otłuszczenie” i waga. Wszystko po to, by określić, jakie gatunki ptaków zimują w Polsce w danym miejscu, skąd pochodzą i w jakiej są kondycji.

W tym sezonie w marszewskich sieciach znalazło się w sumie ". Spośród nich 200 zostało zaobrączkowanych, a resztę stanowiły ptaki złapane ponownie (niektóre nawet parę razy w ciągu 1 dnia!). Ciekawostką była złapana 4 stycznia sikora bogatka, która miała obrączkę z Estonii.

Jak co roku, niekwestionowaną królową karmnika w Leśnym Ogrodzie Botanicznym była sikora bogatka – 120 okazów tego gatunku „zyskało” w ogrodzie obrączkę tej zimy. Druga w rankingu była sikora modra (26 nowo zaobrączkowanych ptaków), a na trzecim miejscu był raniuszek (12 nowych obrączek). Co ciekawe, taki wynik w przypadku tego gatunku zdarzył się po raz pierwszy w naszym ogrodzie. Inne gatunki obrączkowano mniej licznie. Były to: kowalik (10), zięba (8), sikora uboga (5), sikora sosnówka (5), sójka (2), mysikrólik (2), kos (2), pełzacz leśny (2), czubatka (2), jer (2), rudzik (1), grubodziób (1).

Dane ze wszystkich pięciu sezonów "Akcji Karmnik" w Marszewie wskazują, że co roku ogrodowy karmnik odwiedzany jest przez podobny zestaw gatunków. Zwykle jest to około 15 gatunków ptaków leśnych, przede wszystkim różne gatunki sikor (zwłaszcza bogatka i modraszka), zięba, jer i kowalik. Poniżej, na wykresie przedstawiono szczegółowe dane z wszystkich pięciu sezonów w LOB „Marszewo”

 

Więcej informacji o całym projekcie na stronie Akcji Karmnik.

 

Zapraszamy też do obejrzenia relacji z tegorocznej "Akcji Karmnik" w materiale trójmiasto.pl