Lista aktualności Lista aktualności

Rekrutacja na stanowiska komendanta posterunku straży leśnej

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko

starszego strażnika leśnego pełniącego funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Gdańsk (rekrutacja wewnętrzna)

 

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk w godzinach 07:30 – 14:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Gdańsk, ul. Morska 200, 81 – 006 Gdynia w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 14:30. Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące rektutacj znajdują się poniżej w załacznikach.