Lista aktualności Lista aktualności

Wymiana doświadczeń z pracownikami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Trójmiejskie lasy to szczególny obszar. Cenny przyrodniczo, ważny dla społeczności lokalnej, ale także miejsce użytkowane gospodarczo. Te różnorodne, często sprzeczne funkcje lasów przy aglomeracji Trójmiasta wymagają nieustającego poszukiwania KOMPROMISU.
 
W czwartek 4 kwietnia odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie kierownictwa i służb terenowych Nadleśnictwa Gdańsk oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nie zabrakło również przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
 
Celem spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także próba wspólnego wypracowania zestawu dobrych praktyk przydatnych w zarządzaniu lasami trójmiejskimi i zachowywaniu ich najcenniejszych elementów.
 
W czwartek dyskutowaliśmy zarówno w siedzibie TPK, jak i we fragmencie lasów leśnictwa Sopot. Punktem wyjścia była interesująca prezentacja ornitologa z TPK, Dariusza Ożarowskiego, poświęcona cennym gatunkom ptaków, zwłaszcza dziuplaków. Rozmawialiśmy m.in. o typowaniu i możliwościach pozostawiania tzw. drzew biocenotycznych, które są ważne dla tych ptaków.
 
Kolejne spotkania będą dotyczyły innych grup organizmów (m.in. porostów, mchów, bezkręgowców), ale także tematów z zakresu gospodarki leśnej i udostępniania lasów.