Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowa konferencja leśna EUSTAFOR

W leśnictwie Sopot odbyła się sesja terenowa międzynarodowej konferencji EUSTAFOR, poświęconej zarządzania lasami wielofunkcyjnymi, zwłaszcza w strefach przymiejskich.

 

Konferencje EUSTAFOR to coroczne spotkania przedstawicieli organizacji zrzeszającej 39 podmiotów zarządzających lasami państwowymi w 25 krajach Europy. W tym roku odbyła się ona w dniach 10-13 czerwca w Gdańsku. Część terenowa konferencji przeprowadzona została w lasach Nadleśnictwa Gdańsk i Nadleśnictwa Wejherowo.

 

Głównym zagadnieniem konferencji były zagadnienia zarządzania lasami w sąsiedztwie miast, takich jak aglomeracja trójmiejska, w których istotne są różne funkcje lasów: społeczna, ekonomiczna i ochronna, a oczekiwania społeczne są coraz większe. Kwestie te są aktualne w wielu krajach europejskich, nie tylko w Polsce.

 

W trakcie sesji terenowej w lasach leśnictwa Sopot zaprezentowaliśmy różne aspekty związane z prowadzoną przez Nadleśnictwo Gdańsk wielofunkcyjną gospodarką lasu:

  • prace gospodarcze nastawione na inicjowanie naturalnego odnawiania się lasu i dążenie do drzewostanów zróżnicowanych wiekowo i wysokościowo;
  • ograniczone pozyskanie drewna przy zachowaniu trwałości lasu i krajobrazu;
  • udostępnianie lasu na potrzeby różnych aktywności (spacerowania, biegów, jazdy rowerem, jazdy konnej, kolarstwa górskiego) oraz wypoczynku w lesie (miejsca postoju, miejsca ogniskowe) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa na szlakach i drogach leśnych;
  • utrzymanie rezerwatów i możliwości egzekwowania obowiązujących w nich zasad w sytuacji ich intensywnego użytkowania (na potrzeby spacerów z psami i swobodnego poruszania się poza wyznaczonymi szlakami).

 

Z uczestnikami konferencji dyskutowaliśmy o korzyściach i trudnościach związanych ze współwystępowaniem tych różnych, często sprzecznych funkcji, w jednym kompleksie leśnym. Jak wypracować kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców i turystów do swobodnego i intensywnego korzystania z lasów przy jednocześnie prowadzonej gospodarce leśnej? Czy realna jest ochrona rezerwatowa w strefie przymiejskiej, w warunkach silnej antropopresji?

 

Więcej o Europejskim Stowarzyszeniu Lasów Państwowych EUSTAFOR można przeczytać tutaj

 

European State Forest Association