Asset Publisher Asset Publisher

Szlaban zniknie z ulicy Reja.

Nadleśnictwo Gdańsk usunęło szlaban blokujący dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ulicy Reja.

Niezadowalająca dla wszystkich stron sytuacja została rozwiązana 5 czerwca dzięki mediacji radnego Pawła Petkowskiego. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Janusz Mikoś doszli do porozumienia. Podpisanie stosownych dokumentów odbyło się  28 czerwca w sopockim ratuszu.

"Bardzo dziękuje obu stronom za zaufanie w tej niełatwej „misji” jakiej się podjąłem w roli mediatora. Od samego początku wierzyłem w sens mediacji i dzisiaj cieszę się wraz ze stronami sporu z finalnego sukcesu rozmów i ustaleń." –  mówi Radny Petkowski

Nadleśnictwo Gdańsk przekaże nieodpłatnie ulicę Reja na rzecz Starosty po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do tego czasu ulica Reja zostanie oddana w dzierżawę na rzecz miasta Sopot.

„Bardzo się cieszę, że po 10 letnim sporze udało się zakończyć ten konflikt. Właściciele ogródków działkowych uzyskali możliwość prawnego dojazdu, a Miasto wypełni swój ustawowy obowiązek.” – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Janusz Mikoś.

 

Pieniądze na zagospodarowanie turystyczne.

Całość sumy pochodzącej z dzierżawy zostanie przeznaczona na zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych wykorzystywanych przez mieszkańców Miasta Sopot.

 

Dekada impasu.

Od 2010 roku Nadleśnictwo Gdańsk usiłuje unormować z Władzami Miasta Sopot kwestię zapewnienia prawnego dojazdu do nieruchomości mieszczących się przy ulicy Reja.

Na początku 2021 roku z powodu braku porozumienia konieczne było zamknięcie powyższej drogi, która będąc drogą leśną nie spełniała wymogów dojazdu publicznego do nieruchomości prywatnych i miejskich, w tym Rodzinnych Ogródków Działkowych.

 

Miasto zadba o właściwe wykorzystanie drogi.

Miasto Sopot określi zasady ruchu drogowego dla ulicy Reja, tak by zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów. Konieczne będzie również wypracowanie razem z przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych sposobu ograniczenia ruchu samochodowego na tej mocno eksploatowanej trasie.