Asset Publisher Asset Publisher

Nowoczesny drewniany budynek w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

Nowopowstający budynek w ogrodzie botanicznym Nadleśnictwa Gdańsk nabiera już kształtu – postawiono ściany i dach.

W Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”, Nadleśnictwa Gdańsk zakończył się ważny etap budowy nowego, wielofunkcyjnego budynku. Jest on w całości budowany z drewna, w nowoczesnej technologii CLT, czyli drewna klejonego krzyżowo („cross laminated timber”), z którego wytwarzane są wieloformatowe elementy budowlane. Ten typ budownictwa jest popularny na świecie (m.in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Kanadzie), natomiast w Polsce jest innowacją, która dopiero rozwija się na rynku budowlanym.

Nowoczesne budownictwo drewniane jest odpowiedzią na  zachodzące zmiany klimatyczne. Tradycyjna technologia oparta na betonie jest poważnym emitentem C02, który  jest odpowiedzialny za wzrost globalnej temperatury. Drewno natomiast jest naturalnym i ekologicznym surowcem. W trakcie wzrostu drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, a uzyskane z nich drewno, w postaci gotowych i zabezpieczonych przed rozkładem elementów,  działa jak zamknięty zbiornik tego gazu cieplarnianego. Co ciekawe, drewno klejone krzyżowo ma wytrzymałość porównywalną do stali i wyższą od niej ognioodporność, przy zachowaniu doskonałych warunków termicznych.

Budynek powstający w Leśnym Ogrodzie Botanicznym będzie wielofunkcyjny. Obiekt będzie składał się m.in. z ogólnodostępnej sali wystawowej, punktu informacyjnego, sali integracyjnej dla odwiedzających oraz pomieszczeń administracyjnych ogrodu. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 321 m2.

Nowy dwukondygnacyjny budynek drewniany charakteryzuje się nowoczesną, prostą formą. Składać  się będzie z 2 obiektów połączonych łącznikiem oraz ogrodzenia, spinającego całość oraz tworzącego kameralne dziedzińce i dodatkowe miejsca do odpoczynku. Całość pokryta będzie charakterystyczną, czarną elewacja z opalanego drewna. Projekt budynku został wybrany w drodze ogólnopolskiego konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Gdańsk, pod patronatem Oddziału Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt powstał w krakowskiej pracowni projektowej „Gierbienis + Poklewski” s.c.

„Dla nas, jako architektów konkurs był okazją do twórczego rozwinięcia założeń, towarzyszących nam od początku działalności, których celem jest architektura samowystarczalna, zrównoważona energetycznie, bezpieczna dla ludzi i środowiska, w którym żyjemy i pięknie wpisująca się w otaczającą nas przestrzeń krajobrazową” – wspominają architekci Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis.

Projekt został również nagrodzony I nagrodą w V edycji konkursu "Zmień wizję w projekt" oraz I nagrodą XI edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego.

Inwestycja realizowana jest ze środków Nadleśnictwa Gdańsk i funduszu leśnego Lasów Państwowych, jej koszt to blisko 7 mln zł brutto. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm TB.INWEST Sp. z o.o. Sp.k. (lider) i  Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński (partner). Wielkogabarytowe elementy budowlane zostały przygotowane w austriackiej firmie KLH, która jest potentatem na rynku w zakresie technologii CLT. Planowany termin realizacji to koniec listopada 2022 r.

Nowy budynek to znaczące poszerzenie oferty Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” Nadleśnictwa Gdańsk dla zwiedzających. Oprócz funkcji ekspozycyjnej i promocyjno-informacyjnej, pozwoli zwiększyć zaplecze edukacyjne ogrodu. Dotychczasowy, stary budynek edukacyjny, był zdecydowanie niewystarczający. Oba budynki – nowy ekspozycyjny i stary warsztatowy, pozwolą pomieścić większą liczbę osób, zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody. Ma to znaczenie z uwagi na wzrastającą popularność ogrodu zarówno wśród grup zorganizowanych, jak i indywidualnych odwiedzających. W 2019 roku z różnorakiej oferty edukacyjnej LOB Marszewo korzystało ok. 10 000 osób.