Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntu inwestycyjnego w Redzie

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę gruntów inwestycyjnych w Redzie na cel zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiot przetargu składa się z trzech działek ewidencyjnych tj. 1265/2, 1264/2, 1263/2 (22-15-011-0001 Reda) o łącznej powierzchni 33531 m2.

Plan sytuacyjny przedmiotu przetargu znajduje się w załączniku graficznym

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi dla każdej z pozycji przedmiotu przetargu: 1,00 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 40 000 zł.

Oferty można składać do dnia 01-07-2021 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z odpowiednim dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Dzierżawa nieruchomości Reda”.

 

Po szczegóły dotyczące przetargu oraz niezbędne dokumenty do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym  odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gdańsk. Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się pod linkiem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/komunikaty_i_ogloszenia