Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasów gdyńskich!

UWAGA!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni nr 1/2024 z dnia 29.04.2024 r. część lasów gdyńskich została objęta zakazem wstępu na okres 1 miesiąca, w związku ze stwierdzeniem ogninska ASF w Gdyni-Karwinach.

Jednocześnie większość dzielnic Gdyni zaliczona została do obszaru zakażenia. Szczegóły w rozporządzeniu (zał. poniżej).

 

ASF nie jest grożny dla ludzi ani zwierząt domowych (psów, kotów). Podjęte dzialania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii na terenie lasów trójmiejskich. Choroba jest śmiertelna dla dzików, a jednocześnie może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne dla miasta.

PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE SPRAWY I STOSOWANIE SIE DO ZAKAZÓW!

 

Przypominamy, że każde stwierdzenie padłego lub nietypowo zachowującego się dzika należy niezwłocznie zgłosić straży Miejskiej w Gdyni, tel. 986.