Asset Publisher Asset Publisher

Back

Czy wycinamy drzewa w rezerwatach przyrody?

Czy wycinamy drzewa w rezerwatach przyrody?

Odpowiedź brzmi tak ale... nie jest to związane z gospodarką leśną.

Bezpieczeństwo ludzi to podstawa. Na całym administrowanym przez nas terenie staramy się wycinać martwe drzewa, które stoją wzdłuż leśnych dróg i stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie. Ta zasada odnosi się również do rezerwatów przyrody. Przed przystąpieniem do prac eliminujących zagrożenie, w przypadku wspomnianych terenów chronionych, najczęściej spotykamy się w danym rezerwacie z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i wspólnie podejmujemy ostateczną decyzję. Ścięte drzewa zostawiamy w rezerwacie do naturalnego rozkładu, chyba że plan ochrony rezerwatu przyrody zakłada inaczej. Zdarza się, że dany gatunek drzewa nie jest pożądany, ponieważ został sztucznie wprowadzony przez człowieka, nie jest zgodny z siedliskiem i wyrządza znaczne szkody np. świerk pospolity, którego igły zakwaszają glebę.

Wspólna wizja w terenie z przedstawicielem RDOŚ w Gdańsku.

Drugim powodem wycinki drzew w niektórych rezerwatach jest ochrona tego, co najcenniejsze. Rezerwaty powstają w celu ochrony konkretnych komponentów przyrody. Jeżeli coś zagraża przedmiotowi ochrony, to podejmuj się działania zapobiegawcze, wskazane w planach ochrony.

Drzewo które stwarzało zagrożenie dla spacerowiczów.Rezerwat przyrody "Ptasi Raj" (fot. K. Mruk).

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk znajduje się 11 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni: 420,79 ha. W tym roku wycięliśmy w nich kilkanaście drzew zagrażających zdrowiu i życiu osób poruszających się udostępnionymi drogami.