Asset Publisher Asset Publisher

Back

Mała retencja w lasach

Mała retencja w lasach

Zwiększamy możliwości retencyjne oraz przeciwdziałamy powodzi i suszy w lesie odtwarzając stawy w Oliwie i na Cedronie nieopodal Wejherowa.

Nadleśnictwo Gdańsk wzięło udział w projekcie "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" ubiegającym się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przedsięwzięciu uczestniczy 190 nadleśnictw z całego kraju. Na naszym terenie zrealizowaliśmy dwa zadania: "Zbiorniki małej retencji na Potoku Rynarzewskim" oraz "Odtworzenie stawów śródleśnych w dolinie Cedronu". Zbiorniki z pierwszego zadania znajdują się Gdańsku Oliwie, nieopodal ul. Spacerowej. Odtworzyliśmy ciąg stawów, które funkcjonowały do połowy XX wieku. Działanie takie jest spowodowane koniecznością wyrównania przepływów w cieku, które ulegają znacznym wahaniom z powodu sprowadzenia do potoku wód opadowych z ul. Spacerowej oraz z terenu Centrum Handlowego Osowa. Drugie z zadań dotyczyło przywrócenia pierwotnych funkcji zbiornikowi umiejscowionemu na niewielkim dopływie rzeki Cedron, który stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczającego miasto Wejherowo przed wylewami potoku.

Zgodnie z wymogami POIiŚ nadleśnictwo wdrożyło osobny regulamin realizacji zamówień w ramach projektu o wartości wyłączającej je spod ustawy Prawo zamówień publicznych. Tekst regulaminu wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Staw w dolinie Cedronu