Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obszary Natura 2000 położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Obszary Natura 2000 położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

fot. Ewelina Sobańska

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk utworzono cztery obszary Natura 2000.

Wszystkie obszary Natura 2000 można znaleźć na stronie internetowej: natura2000.gdos.gov.pl

Mapa obszarów Natura 2000 występujących na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Mapa obszarów na terenie Nadleśnictwa Gdańsk: