Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko-Darżlubskie

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

fot. Paweł Młodkowski

LKP "Lasy Oliwsko - Darżlubskie" utworzony został przez dyrektora Lasów Państwowych w 1996 r. Część południowa zarządzana jest przez Nadleśnictwo Gdańsk, zaś część północna przez Nadleśnictwo Wejherowo. Łączna powierzchnia obszaru to ponad 40 tys. ha.

Lasy Polski to w większości lasy iglaste (ponad 57% powierzchni lasów ogółem). LKP "Lasy Oliwsko - Darżlubskie" to głównie lasy liściaste (zajmują ponad 71%). Te liściaste, bardzo często o podgórskim charakterze drzewostany wymuszają prowadzenie złożonej gospodarki leśnej.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.