Lista aktualności Lista aktualności

Drewno w Nadleśnictwie Gdańsk

Lasy otaczające Trójmiasto są lasami gospodarczymi, pozyskuje się tu prawie 100 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym".

Sprzedaż detaliczna drewna mało i średniowymiarowego odbywa się w leśniczówkach. Można tu dokonać zakupu drewna na cele nie związane z działalnością gospodarczą.

Obecnie ze względu na bardzo duże zainteresowanie konieczne jest zgłoszenie chęci zakupu drewna pod numerem telefonu 58 667 42 58. Odbiór drewna z terenu leśnictw.

Sprzedaż dla firm odbywa się na podstawie umów rocznych będących wynikiem rokowań internetowych w Portalu leśno - drzewnym.  Istnieje zarówno dla firm jak i osób fizycznych (od lutego 2007 r.) dodatkowa możliwość zakupu drewna przez licytację w serwisie e-drewno.

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli, której wielkość ustalana jest w oparciu o możliwość jego pozyskania w danym okresie.

 

Poziom pozyskania drewna określany jest na podstawie potrzeb hodowlanych lasu i zatwierdzana przez Ministra Środowiska. Średnio, rocznie pozyskuje się w Nadleśnictwie Gdańsk 95 tys. m3 drewna.
Układ sortymentowy, który z grubsza układa się podobnie do udziału poszczególnych gatunków w drzewostanie - przedstawia się następująco:
- drewno wielkowymiarowe (tartaczne) iglaste: 37 tys. m3
- drewno wielkowymiarowe (tartaczne) liściaste: 19 tys. m3
- drewno średniowymiarowe (papierówka, opał) liściaste: 22 tys. m3
- drewno średniowymiarowe (papierówka, opał) iglaste: 17 tys. m3
Pozyskanie drewna odbywa się przede wszystkim metodą bezzrębową, tzn. nie wycina się drzew na całej powierzchni, lecz przy zastosowaniu tzw. rębni złożonych. Polegają one na stopniowym wyjmowaniu pojedynczych drzew na określonej powierzchni, przy zachowaniu ściśle określonych reguł i zasad hodowli lasu, aż do uzyskania nowego pokolenia drzew. Powstaje ono w tym miejscu z naturalnego obsiewu oraz - w mniejszej części - w wyniku ręcznego dosadzenia sadzonkami wyhodowanymi w szkółkach leśnych.


Papierówka brzoza

Całość pozyskanego surowca drzewnego sprzedawana jest do zakładów przemysłu drzewnego (celulozownie, tartaki, stolarnie), a także na potrzeby lokalnej ludności z przeznaczeniem na opał, drobne remonty i inne potrzeby bytowe.