Lista aktualności Lista aktualności

Indeks biograficzny leśników zasłużonych w walce o Niepodległość Polski

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w roku 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” we współpracy i na zlecenie Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz pod patronatem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu z końcem sierpnia zakończyła prace nad I etapem wieloletniego projektu elektronicznego „Indeksu biograficznego leśników zasłużonych w walce o niepodległość Polski”. W bazie autorzy pragną upamiętnić polskich leśników (na początek z Pomorza i lasów Kujawsko-Pomorskich) - “cichych bohaterów” walk o niezawisłość naszej Ojczyzny pod zaborami, w I czy II wojnie światowej, a także w okresie komunizmu. Wielu z nich było ofiarami represji sowieckich, stąd data inauguracji portalu dla szerokiej publiczności – dokładnie w 80 rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę – nie jest przypadkowa.


W portalu odwiedzający znajdą życiorysy 250 leśników polskich zasłużonych w walce o niepodległość Polski. Wielu z nich zasłużyło się dla Ojczyzny w okresie walk o polskie granice po I wojnie światowej, a także w czasie II wojny światowej. Wszyscy oni zasługują na naszą pamięć i przybliżenie ich losów.

Projekt „Indeksu biograficznego leśników” jest projektem wieloletnim, dokumentującym losy „cichych bohaterów”, jakimi w walce o polską niezawisłość bezsprzecznie byli leśnicy. Byli oni uczestnikami walk o polskie granice w latach 1918-1921, wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Przedwojenna paramilitarna organizacja Przysposobienie Wojskowe Leśników szkoliła pracowników leśnych w kierunku przygotowania kadry korpusu oficerów na wypadek konfliktu zbrojnego. Po wybuchu II wojny światowej leśnicy jako jedni z pierwszych organizowali opór przeciwko okupantowi, byli dowódcami licznych oddziałów partyzanckich. Walczyli na wielu frontach, służyli w formacjach specjalnych jako komandosi, a także w wywiadzie AK. Po wojnie wielu z nich nie złożyło broni i przeszło do konspiracji antykomunistycznej. Niedoceniony wkład leśników w działalność oporu sowieckiego i niemieckiego zasługuje na szczególne uznanie, które wynika z charakteru wykonywanych przez nich funkcji oraz szczegółowej znajomości terenów leśnych, stanowiących wówczas schronienie dla ogromnej liczby żołnierzy z szeregów AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego.


Celem projektu „Indeksu biograficznego leśników zasłużonych w walce o niepodległość Polski” jest zebranie jak największej ilości danych biograficznych o polskich leśnikach i zaprezentowanie ich w formie atrakcyjnych graficznie indywidualnych biogramów na specjalnej, dedykowanej stronie internetowej autorstwa Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”. Przy każdym biogramie możliwa jest publikacja skanów dokumentów czy zdjęć archiwalnych dotyczących danej osoby. Na portalu będą także w niedalekiej przyszłości zamieszczane tematyczne galerie zdjęć, wspomnienia, informacje o wydarzeniach upowszechniających wkład leśników polskich w walkę o niepodległość Ojczyzny.


Zachęcamy wszystkich Państwa do poznania losów wyjątkowych ludzi – polskich leśników. Już teraz 250 życiorysów przybliży nam specyfikę ich służby dla Polski. Na początek opracowane zostały biogramy leśników z Pomorza i woj. kujawsko-pomorskiego. W planach kolejne regiony Polski, także sylwetki leśników z Kresów Wschodnich II RP.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu : www.bazalesnikow.pl

i włączenia się każdego z Państwa do realizacji projektu poprzez przesyłanie danych biograficznych znanych sobie leśników zasłużonych w walce o polską niepodległość. Pozwoli to na przypomnienie często zapomnianych przez ogół społeczeństwa, a bardzo wartościowych sylwetek polskich leśników. Swe prace nad portalem i zbieraniem kolejnych materiałów kontynuować będą także równolegle członkowie zespołu Fundacji. Zamieszczony w elektronicznej bazie z dołączonymi archiwalnymi zdjęciami czy dokumentami biogram danego leśnika na lata stanowić będzie upamiętnienie tej wyjątkowej grupy naszego społeczeństwa.


W szczególnym roku dla Polski przywróćmy wspólnie pamięć o polskich leśnikach i ich wkładzie w walkę o niepodległość Polski ! Zasługują na to !

W dniu 80 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę zwróćmy swe myśli szczególnie w stronę tych polskich leśników, którzy byli represjonowani przez sowiecki reżim. Cześć Ich Pamięci !

Patronat:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Partner

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa