Wydarzenia Wydarzenia

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 – 2024

W dniach od 8.12.2014 r. do 29.12.2014 r. zostanie wyłożony projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 – 2024

Projekt planu zostanie wyłożony w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk w pokoju 119 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone w terminie do 29.12.2014 r.:
1. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;
2. ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pokój 119 ;
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadzanie@gdansk.lasy.gov.pl.
Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.