Wydarzenia Wydarzenia

Stanowisko w sprawie zniszczeń szlaku turystycznego przy Małej Gwieździe w Sopocie.

Oświadczenie nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk

W związku z ogromnymi emocjami wywołanymi przez prace leśne realizowane przez Nadleśnictwo Gdańsk w rejonie Małej Gwiazdy w Sopocie oświadczam, że działania tam prowadzone w zamierzeniu swoim nigdy nie były skierowane przeciw rekreacyjnemu wykorzystaniu tego miejsca. Prowadzony tam zabieg ma charakter hodowlany i jako taki został ujęty w planie urządzenia lasu  zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. Jego wykonanie nie zagraża w żaden sposób stabilności lasu. Ukształtowanie terenu i konieczność ograniczenia uszkodzeń runa leśnego wymusiły korzystanie ze szlaku turystycznego, będącego równocześnie gospodarczą drogą leśną.  Mamy pełną świadomość z jakimi utrudnieniami wiąże się to dla społeczności korzystającej z tego miejsca. Trasa ta zostanie przywrócona do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac, podobnie jak działo się to w wielu przypadkach w przeszłości (np. rejon stadionu lekkoatletycznego). Wymaga to jednak jeszcze pewnego czasu i cierpliwości z Państwa strony.

                Zarówno ja jak i pracownicy nadleśnictwa są zawsze gotowi do spotkań i konsultacji w zakresie swoich działań jak i sposobu ich przeprowadzania.

Marek Zeman, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk