Wydarzenia Wydarzenia

Weź udział w ankiecie, twórz razem z nami i miastem Gdańsk strefę otaczającą gdańskie lasy.

Od 4 maja do 14 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska zbiera opinie gdańszczan dotyczące form zagospodarowania dziesięciu wybranych wejść dla lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które zbierane będą poprzez powszechnie dostępną ankietę na stronie internetowej . Wejścia stworzą w przyszłości strefę buforową chroniącą lasy TPK.

Miasto Gdańsk wspólnie z Nadleśnictwem Gdańsk i Zarządem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego planuje zagospodarować dziesięć wybranych wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wejścia położone są pomiędzy terenami mieszkaniowymi a terenami leśnymi. Po zagospodarowaniu wejść utworzą one strefę buforową oddzielającą las od zurbanizowanego zainwestowania miejskiego. Głównymi funkcjami strefy będą: ochrona terenów leśnych (przed zbyt intensywnym i rozproszonym użytkowaniem turystycznym i krajoznawczym) oraz stworzenie miejsc oferujących atrakcyjne formy wypoczynku na świeżym powietrzu, np. boisk sportowych, ścieżek zdrowia, tras biegowych, wydzielonych wybiegów dla psów i miejsc do grillowania. Dzięki zagospodarowaniu wejść do lasu mieszkańcy Gdańska zyskają ciekawe i urządzone przestrzenie publiczne. Koncepcja zakłada również, że przez stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla spacerów po lesie zmniejszy się ruch turystyczny w jego głębi. Znacznie ułatwi to ochronę lasu i zachowanie jego cennych walorów przyrodniczych. Należy podkreślić, że realizacja koncepcji nie będzie oznaczała zakazu wstępu do lasu ani nie będzie utrudniała wejścia na tereny leśne. W założeniu strefa buforowa będzie kompromisem pomiędzy ochroną przyrody a zapewnieniem gdańszczanom dostępu do terenów zielonych.

Miasto Gdańsk przygotowało specjalną ankietę, dzięki której gdańszczanie mogą wyrazić swoje opinie dotyczące sposobu zagospodarowania wejść. Przed wypełnieniem ankiety warto zapoznać się z Wstępną koncepcją zagospodarowania wejść do lasu, opracowaną przez Biuro Rozwoju Miasta Gdańska.