Lista aktualności Lista aktualności

Zasady organizowania imprez

Od 18 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie określenia zasad organizowania imprez na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Co to oznacza w praktyce?

1. Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników nie przekracza 100 osób powinien dokonać zgłoszenia, korzystając z poniższego systemu. Wyjątek dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizatorów imprez rowerowych, którzy zobowiązani są do składania wniosku.

Zmiana: Zgłoszeniu, zgodnie z niniejszym regulaminem, podlegają wszystkie zorganizowane wydarzenia, np. gry z mapą i kompasem, oraz treningi na orientację, związane z koniecznością rozmieszczenia punktów kontrolnych w lesie, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilkudniowych i dłuższych treningów wystarczy dokonać rezerwacji pierwszego dnia treningu, a w uwagach wpisać termin jego zakończenia.

Uproszczony schemat działania:

1) Organizator dokonuje wyboru leśnictwa/leśnictw, na którego/ych terenie ma odbyć się impreza i uzupełnia wszystkie dane w formularzu (zamieszczony na dole tego artykułu), zgodnie z regulaminem.

2) Zgłoszenia można dokonać na 60 - 10 dni przed planowanym terminem imprezy.

3) Dodatkowo należy przesłać na e-mail: witold.ciechanowicz@gdansk.lasy.gov.pl

- miejsce imprezy, przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa. Dopuszcza się również przesłanie plików esri shape file (shp)

- wzorzec sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych (np. zdjęcie),

- szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (np. sprawy dotyczące: oznakowania terenu, ustawienia nośników reklamowych, bram, namiotów, przenośnych toalet itp.)./*jeśli dotyczy.

2. Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników przekracza 100 osób powinien wystąpić do nadleśnictwa z wnioskiem o zgodę. 

Uproszczony schemat postępowania: 

1) Organizator składa wniosek, zgodny z załączonym wzorem, w terminie 90 - 30 dni przed planowanym terminem imprezy. Wniosek należy wysłać pocztą lub mailowo na adres gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

2) Do wniosku należy dołączyć przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa oraz wzorzec sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych (np. zdjęcie). Dopuszcza się również przesłanie plików esri shape file (shp).

3) Wniosek zostanie rozpatrzony po złożeniu kompletu dokumentów i ustaleniu ostatecznej trasy.

Zarządzenie wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się w materiałach do pobrania. 

Więcej informacji udziela p. Witold Ciechanowicz

e-mail:  witold.ciechanowicz@gdansk.lasy.gov.pl

tel. + 48 602 318 805

 

Interaktywna mapa (link) z której należy korzystać. Na mapie zaznaczono obszary okresowo wyłączone z możliwości organizacji imprez. Mapa umożliwia założenie własnego konta, wykonania szkicu lokalizacji imprezy i przesłania nam do niego linku. Założysz bezpłatnie konto przez login Facebook lub Google, inne możliwości w tym linku

formularz