Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan drzewostanów.

Dla lasów nadleśnictwa oprócz bliskości miasta jednym z największych zagrożeń są tzw. gradacje owadów. Lasy trójmiejskie najbardziej narażone są na masowe pojawy kornika drukarza, który zabija stare świerki. Próbujemy ograniczyć gradacje usuwając zaatakowane drzewa, a także po prostu usuwając stare świerki, które w przeciwnym wypadku stały by się szybko łupem kornika. Wieszamy również specjalne pułapki zwalczające niektóre owady (zwłaszcza korniki), ale również pozwalające oszacować ich liczebność.

Młode drzewka są ulubionym pokarmem saren i jeleni. Dlatego w lesie można spotkać charakterystyczną siatkę leśną. Chroni ona młode drzewka przed apetytem tych zwierząt.

Więcej o ochronie lasu.