O nadleśnictwie

Podstawowe informacje o nadleśnictwie Gdańsk. Informacje o strukturze, zasadach działania, zasięgu działania.

Gospodarka leśna

Lasy otaczające Trójmiasto są lasami gospodarczymi, pozyskuje się tu prawie 100 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym".

Ochrona przyrody

Prawdopodobnie najmłodszy ogród botaniczny w kraju, prowadzi bezpłatne zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup, przede wszystkim uczniów szkół podstawowych.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej.