O nadleśnictwie

Podstawowe informacje o nadleśnictwie Gdańsk. Informacje o strukturze, zasadach działania, zasięgu działania.

Gospodarka leśna

Lasy otaczające Trójmiasto są lasami gospodarczymi, pozyskuje się tu prawie 100 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym".

Ochrona przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Wykonuje się w nich jedynie zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu ochronę cenny składników przyrody, dla których utworzono rezerwat. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej.