Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Wykonuje się w nich jedynie zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu ochronę cenny składników przyrody, dla których utworzono rezerwat. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk znajduje się 11 rezerwatów przyrody:

 •     "Ptasi Raj"- faunistyczny o pow. 198 ha,
 •     "Źródliska w Dolinie Ewy" - leśny o pow. 12 ha,
 •     "Zajęcze Wzgórze"- leśny - o pow. 12 ha,
 •     "Kacze Łęgi"- leśny - o pow. 25 ha,
 •     "Cisowa" - leśny - o pow. 25 ha,
 •     "Lewice" - torfowiskowy - o pow. 23 ha,
 •     "Gałęźna Góra"- leśny - o pow. 34 ha,
 •     "Pełcznica" - wodny - o pow. 56,60 ha
 •     "Wąwóz Huzarów" - leśny - o pow. 2,80 ha
 •     "Łęg nad Swelinią" - leśny - o pow. 13,40 ha
 •     "Dolina Strzyży" - leśny - o pow.38,52 (+ 39,31 ha otuliny)

Rezerwat przyrody "Kacze Łęgi", fot. Bogusław Nieznalski