Lista aktualności Lista aktualności

Raport z konsultacji dotyczących ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w Lasach Trójmiejskich.

W związku ze wzrostem zainteresowania kolarstwem górskim (MTB) oraz rosnącym zapotrzebowaniem na odpowiednie tereny do uprawienia tej aktywności fizycznej, zarządzający trójmiejskimi lasami leśnicy dostrzegli potrzebę zidentyfikowania potrzeb uczestników ruchu turystycznego.

Obecnie trasy do kolarstwa górskiego znajdujące się w lasach Nadleśnictwa Gdańsk powstają w sposób spontaniczny i nieskoordynowany. Takie nieautoryzowane trasy stwarzają zagrożenie, zarówno dla otoczenia, jak i samych rowerzystów z nich korzystających. Przebieg tras nie jest bowiem w żaden sposób konsultowany i zdarza się, że ścieżki przechodzą przez miejsca chronione lub objęte stałym zakazem wstępu (np. rezerwaty i uprawy leśne). Ponadto, urządzenia, które stawiane są na trasach nie zawsze zachowane są w odpowiednim stanie technicznym co bezpośrednio zagraża ich użytkownikom.

W dniach od 19 do 30 września Nadleśnictwo Gdańsk przeprowadziło konsultacje społeczne w celu zapoznania się z opiniami użytkowników naszych lasów na temat lokalizacji, bezpieczeństwa i utrzymania znajdujących się na terenie trójmiejskich lasów tras. Otrzymaliśmy ponad 1700 odpowiedzi. W ankiecie udział wzięły głównie osoby indywidualne, ale także przedstawiciele niektórych organizacji pozarządowych. Swoje uwagi przekazało nam również kierownictwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Zdajemy sobie sprawę, że w społeczeństwie istnieją różne poglądy na to jak odpowiedzieć na zapotrzebowanie na dostęp do tras do kolarstwa górskiego w lasach trójmiejskich, niemniej ankieta pozwoliła nam na zidentyfikowanie pewnych obszarów porozumienia. Dotyczy to w szczególności kwestii bezpieczeństwa i oznakowania tras.

Dane te prezentowane są na poniżej zamieszczonych infografikach:

 

Ankietowani są również zgodni co do tego jak ścieżki użytkowane będą w przyszłości. Z odpowiedzi jasno wynika, że bez względu na to czy ograniczenia będą wprowadzane, czy też nie, sport ten będzie się rozwijał.

 

Wyniki ankiety skłaniają Nadleśnictwo Gdańsk jako prawnego zarządcę terenu do szukania rozwiązań pozwalających na skanalizowanie ruchu rowerzystów górskich w lasach trójmiejskich. Działania takie pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu turystycznego i rekreacyjnego, jak również umożliwią wprowadzenie czynnych działań ochronnych dla środowiska przyrodniczego poza wyznaczonymi trasami.