Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Podstawowe informacje o nadleśnictwie Gdańsk. Informacje o strukturze, zasadach działania, zasięgu działania.

Powierzchnia całkowita nadleśnictwa wynosi 20 690 ha, z tego na powierzchnię leśną przypada 19 920 ha. Lasy nadleśnictwa uznane zostały w całości za lasy ochronne. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajduje się 6 dużych i średnich miast trójmiejskiej aglomeracji: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Rumia, Reda, oraz 4 gminy: Wejherowo, Szemud, Kosakowo, Puck. Całość obszaru Nadleśnictwa Gdańsk zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego.
Większa część lasów administrowana przez nadleśnictwo, została objęta w 1979 r. ochroną jako Trójmiejski Park Krajobrazowy. Położenie Nadleśnictwa Gdańsk jest szczególne: w jego zasięgu administracyjnym mieszka prawie połowa mieszkańców województwa pomorskiego, podczas gdy lasy Nadleśnictwa to zaledwie 4 procent lasów całego województwa.

Aktualny plan urządzenia lasu

Interaktywna, szczegółowa mapa zasięgu lasów administrowanych przez Lasy Państwowe, wraz z zasięgiem obszarów chronionych i opisem drzewostanów (opisem taksacyjnym):

http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy