Wydawca treści Wydawca treści

Drewno w Nadleśnictwie Gdańsk

Lasy otaczające Trójmiasto są lasami gospodarczymi, pozyskuje się tu prawie 100 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym".

Sprzedaż detaliczna drewna mało i średniowymiarowego odbywa się w leśniczówkach. Można tu dokonać zakupu drewna na cele nie związane z działalnością gospodarczą.

Obecnie ze względu na bardzo duże zainteresowanie konieczne jest zgłoszenie chęci zakupu drewna pod numerem telefonu 58 667 42 58. Odbiór drewna z terenu leśnictw.

Sprzedaż dla firm odbywa się na podstawie umów rocznych będących wynikiem rokowań internetowych w Portalu leśno - drzewnym.  Istnieje zarówno dla firm jak i osób fizycznych (od lutego 2007 r.) dodatkowa możliwość zakupu drewna przez licytację w serwisie e-drewno.

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli, której wielkość ustalana jest w oparciu o możliwość jego pozyskania w danym okresie.

 

Poziom pozyskania drewna określany jest na podstawie potrzeb hodowlanych lasu i zatwierdzana przez Ministra Środowiska. Średnio, rocznie pozyskuje się w Nadleśnictwie Gdańsk 95 tys. m3 drewna.
Układ sortymentowy, który z grubsza układa się podobnie do udziału poszczególnych gatunków w drzewostanie - przedstawia się następująco:
- drewno wielkowymiarowe (tartaczne) iglaste: 37 tys. m3
- drewno wielkowymiarowe (tartaczne) liściaste: 19 tys. m3
- drewno średniowymiarowe (papierówka, opał) liściaste: 22 tys. m3
- drewno średniowymiarowe (papierówka, opał) iglaste: 17 tys. m3
Pozyskanie drewna odbywa się przede wszystkim metodą bezzrębową, tzn. nie wycina się drzew na całej powierzchni, lecz przy zastosowaniu tzw. rębni złożonych. Polegają one na stopniowym wyjmowaniu pojedynczych drzew na określonej powierzchni, przy zachowaniu ściśle określonych reguł i zasad hodowli lasu, aż do uzyskania nowego pokolenia drzew. Powstaje ono w tym miejscu z naturalnego obsiewu oraz - w mniejszej części - w wyniku ręcznego dosadzenia sadzonkami wyhodowanymi w szkółkach leśnych.


Papierówka brzoza

Całość pozyskanego surowca drzewnego sprzedawana jest do zakładów przemysłu drzewnego (celulozownie, tartaki, stolarnie), a także na potrzeby lokalnej ludności z przeznaczeniem na opał, drobne remonty i inne potrzeby bytowe.


Sprzedaż drewna

Wczesna wiosna to najlepszy okres na przygotowanie drewna na zimę. Odpowiednio składowane wyschnie na czas i będzie doskonale ekologicznym sposobem na ogrzanie mieszkania.

Drewno pozyskujemy w oparciu o 10 - letnie plany opracowane przez wyspecjalizowane biuro projektowe i zatwierdzone przez Ministra Środowiska. 

Nawet 3/4 pozyskiwanego przez nadleśnictwo drewna sprzedawana jest na aukcjach internetowych, ceny drewna detalicznego są powiązane z cenami drewna uzyskiwanego właśnie w sprzedaży hurtowej.  Nabywcy indywidualni zainteresowani są przede wszystkim zakupem drewna na cale opałowe (stanowi ono nawet ok. 1/4 sprzedawanego przez nas drewna). Chcąc kupić drewno do takich celów mamy trzy główne możliwości:

  • uzyskujemy u leśniczego zgodę na zbieranie tzw. gałęziówki. Grube gałęzie, zwłaszcza drzew liściastych, pozostałe po ich ścięciu i okrzesaniu pni, są doskonałym opałem. Ich pozyskaniem zajmują się zwykle rolnicy z okolicznych wsi. Gałęzie trzeba ułożyć w równe stosy i okazać leśniczemu do pomiaru. To ciężka praca wymagająca umiejętności i doświadczenia, ciesząca się w okolicach Trójmiasta słabnącym zainteresowaniem. Drewno to w cenniku, wg. polskiej normy oznaczone jest jako M2
  • kupujemy drewno sklasyfikowane według normy jako opał. To drewno niskiej jakości, bo jest w około połowie swej objętości uszkodzone przez grzyby (drewno zaczyna powoli próchnieć). Atutem jest cena - drewno jest droższe od gałęziówki, ale tańsze od pełnowartościowego drewna. To towar poszukiwany, na rynek trafiają ograniczone jego ilości. Drewno oznaczone symbolem S4
  • kupujemy pełnowartościowe drewno, tzw. średniowymiarowe, nazywane tradycyjnie papierówką (to ten gatunek drewna służy zwykle do wyrobu papieru). To drewno pochodzące najczęściej z tzw. trzebieży czyli przerzedzania gęsto rosnącego drzewostanu. Drewno oznaczone jako S2A.

Drewno sprzedajemy w metrach sześciennych: wylicza się je mierząc wymiary stosu (długość razy szerokość razy głębokość) i mnożąc przez specjalny współczynnik (różny dla różnych gatunków), np. dla drewna bukowego S2a ten współczynnik wynosi 0,7  dla drewna krótkiego), i 0,6 dla długiego (2,5 mb)