Asset Publisher Asset Publisher

Zasady organizowania imprez

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie  określenia zasad organizowania imprez na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Oznacza to w praktyce, że każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników nie przekracza 100 osób powinien dokonać zgłoszenia, korzystając z poniższego systemu. Wyjątek dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiązane są do składania wniosku.

Uproszczony schemat postępowania:

1. Organizator dokonuje wyboru leśnictwa/leśnictw, na którego/ych terenie ma odbyć się impreza i uzupełnia wszystkie dane w formularzu, zgodnie z regulaminem.

2. Zgłoszenia można dokonać na 60 - 30 dni przed planowanym terminem imprezy.

3. Dodatkowo należy przesłać na e-mail: ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl

- miejsce imprezy, przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa,

- wzorzec sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych (np. zdjęcie),

- szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (np. sprawy dotyczące: oznakowania terenu, ustawienia nośników reklamowych, bram, namiotów, przenośnych toalet itp.)./*jeśli dotyczy.

Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników przekracza 100 osób powinien wystąpić do nadleśnictwa z wnioskiem o zgodę. 

Uproszczony schemat postępowania: 

1. Organizator składa wniosek, zgodny z załączonym wzorem, w terminie 90 - 60 dni przed planowanym terminem imprezy. Wniosek należy wysłać pocztą lub mailowo na adres gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

2. Do wniosku należy dołączyć przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa oraz wzorzec sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych (np. zdjęcie). 

3. Wniosek zostanie rozpatrzony po złożeniu kompletu dokumentów, jednak nie wcześniej niż 90 dni przed planowaną imprezą.

Zarządzenie wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się w materiałach do pobrania. 

Więcej informacji udziela p. Ewa Kaliszewska, tel. 58 667 42 69

e-mail:  ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl

 

Interaktywna mapa z której należy korzystać. Na mapie zaznaczono obszary okresowo wyłączone z możliwości organizacji imprez. Mapa umożliwia założenie własnego konta, wykonania szkicu lokalizacji imprezy i przesłania nam do niego linku. Założysz bezpłatnie konto przez login Facebook lub Google, inne możliwości w tym linku